Náš „home office“

Čoraz častejšie padá otázka „Kedy sa už konečne vrátime do školy?“ a pýtajú sa ju až aj žiaci, ktorí by za normálnych okolností ušli hádam aj z prestávky. A to už je čo povedať! Človeku sa ani veriť nechce, že je to už osem týždňov, čo sa stretávame iba online. Presne od 12.októbra. V tento deň sme zahájili to naše dištančné vzdelávanie a z tried sme sa presunuli do detských izieb, pracovní, kuchýň, obývačiek či kútikov v spálni. U každého z nás „home office“ vyzerá inak, jedno však máme spoločné – trávime kopec času pri počítači. Niekomu to vyhovuje viac, niekomu menej a niekomu vôbec. Ako to teda vnímame? Tu je zopár príkladov.

Dištančné vzdelávanie nás tentoraz nezaskočilo,  dokázali sme si v priebehu jedného dňa zriadiť svoje domáce vysielacie štúdiá (zo žehliacej dosky, krabíc, koša na prádlo…) a zladiť domácnosť s online hodinami. Pre mňa však bolo najťažšie zvyknúť si sedieť celé hodiny za počítačom a vyučovať cez ZOOM obmedzeným (pre mňa málo kreatívnym) spôsobom. Preto som sa potešila, keď som mohla dievčatám na TSV zadať úlohu napísať krátku úvahu na tému „Moja ideálna hodina TSV“. Tretiačky ma potešili nielen svojimi nápadmi a konkrétnymi návrhmi, ale najmä tým, že tieto hodiny sa im vôbec nezdajú zbytočné a nudné. Návrhy padli rôzne – od „nech si každý vyberie čo chce“ až po zaradenie aktivít ako kanoistika, box, hokej, či jazdenie a príprava koňa:-). Čítanie úvah tak bolo pre mňa skutočným osviežením a únikom zo všednosti a rutiny dištančného vzdelávania..

Mgr. Monika Ševčíková

Na online hodinách slovenského jazyka rozvíjame kritické myslenie a venujeme sa aktuálnym, každodenným témam. Venujeme sa témam, ako napríklad reklama a jej postavenie v živote človeka, riešili sme ich neetickosť, no aj vplyv na jednotlivca. Vytvárali sme vlastné reklamy, ktoré by mali osloviť zákazníka, hodnotili sme ich presvedčivosť a snažili sa o vhodnú argumentáciu.  Častokrát spoločne riešime komunikačné situácie, do ktorých sa človek neraz dostane (niekedy aj nedopatrením) a ako ich správne vyriešiť, či ako promptne reagovať.

Menej obľúbené sú slohové práce, ktoré žiaci momentálne vypracovávajú prostredníctvom programu Microsoft Office Word, ktorý im určite neraz napomôže pri správnom určení Y/I 😊 , no z pozície učiteľa hodnotím slohy ako skvelý prostriedok, na základe ktorého sa dozvieme o žiakoch nové informácie, ich sny, ich pocity, no i zaujímavosti, ktoré nám napomôžu k lepšiemu chápaniu ich osobnosti.

Mgr. Michaela Kinčoková

Hodiny matematiky i biológie prebiehajú online formou a zadávam aj samostatnú prácu, tak pol na pol. Počas online hodín biológie často využívam prezentácie, ktoré si dopredu pripravím, na hodinách i ústne skúšam, píšu písomky a hodnotím aj aktivitu. Zadávam témy na referát, ktorý potom žiaci svojim spolužiakom referujú. Pozorovania a pokusy robia žiaci samostatne, pokiaľ sú zrealizovateľné v domácich podmienkach (napr. jednoduchý pokus – osmóza, viď foto).

Matematika sa nedá učiť bez tabule, takže som si doma za pomoci manžela zriadila provizórnu „učebňu“ s tabuľou. Čo sa týka žiakov, spätnú väzbu akú-takú mám –  vypracovanie a odovzdanie zadaných úloh (tie spätne vyhodnocujem percentami, známkou aj slovným komentárom), referátov, odpovede,… Len na online hodinách sa trochu zdráhajú zapnúť si kamery, je to ťažké, keď nevidím ich reakcie.

Mgr. Bronislava Mihálková

Po presunutí vyučovacieho procesu zo škôl do online priestoru sa snažím, aby sa vyučovací proces za prahom nášho kabinetu alebo domova podobal čo najviac na ten z triedy (raz som dokonca s touto myšlienkou stotožnila natoľko, že som hodinu odučila s rúškom na tvári bez toho, že by som si to všimla). Niekedy ale do plánov vstúpi realita … a technika, ktorá sem-tam prehovorila do vyučovania. Celkom pamätná pre mňa zostáva situácia, keď sa mi počas hodiny vybila baterka na počítači. Chvíľu trvalo, kým som ho zapojila a spojila sa s „publikom“ (samozrejme, celá v strese). Potom som vysvetlila, čo sa stalo a pokračovala v hodine. Po pár minútach, ako si tak pekne rozprávam, čítam správu na chate – „pani učiteľka, máte vypnutý mikrofón“… Z podobného súdka je jeden „nástup“ do vyučovania. Čudovala som sa, že sa ku mne na hodinu nik nepridal. Tak som napísala žiakom, kde sú, že ich nevidím. Konverzácia vyzerala asi nasledovne: „Kde ste, ja som tu sama“… „My sme všetci tu, jedine vy tu nie ste.“ atď. Potom som išla na iné heslo a zase som bola sama. Ostatní sa totiž medzitým odhlásili a išli tam, kde som bola pôvodne… Našli sme sa asi po 10 minútach v tom našom virtuálnom svete. Okrem podobných trapasov prináša, samozrejme, dištančné vzdelávanie žiakom aj učiteľom mnoho pekných aj náročných chvíľ. Oceňujem najmä žiakov, ktorým pravidelne na hodinách robia kulisu mladší súrodenci či zvieratká alebo akýkoľvek hluk, napriek tomu sa snažia podávať „profesionálne“ výkony a ročníky začínajúce s druhým cudzím jazykom, ktoré sa na diaľku učia čítať a písať. A rozprávať. Zažili sme „jazykovú gymnastiku“ pri vyslovovaní niektorých hlások či slov, zaspievali ruskú hymnu, jazyky lámali v jazykolamoch.  Každý deň priniesol veľa pekných okamihov.

Mgr. Jana Zacharovská, sestrička Zdenka

Aby študenti nemali hodiny fádne a zábavnejšou formou si overili získané vedomosti, dávali si navzájom otázky, na ktoré musel ten druhý odpovedať. Dokonca boli nútení zapnúť si aj kameru a pri niektorých situáciách sme sa aj zasmiali.

Častejšie to ale na hodinách vyzerá takto  – kamery vypnuté a ojedinele zdvihnutá ruka ako jediná  spätná väzba.

Ing. Katarína Vargová

Momentálna situácia nám nedovoľuje spoznávať umenie a kultúru z prvej ruky, z osobnej skúsenosti. Napriek tomu sa však nevzdávame a spoznávame svet okolo nás z pohodlia domova – našich detských izieb. Prváci skúmali a rozoberali jednotlivé historicko-umelecké obdobia ľudskej existencie. Druháci sa zamerali na druhú časť v názve predmetu a zaoberali sme sa módou a hudbou 20.storočia – výsledným dielom bola v konečnom dôsledku poriadna OLDIES PARTY, ktorú si však nemohli užiť spoločne v škole, ale pevne verím, že sa k nej každý aspoň v duchu pripojil. Podľa aktívnosti študentov vidno, že je pre nich tento predmet príjemným spestrením ich školského rozvrhu.

Mgr. Martina Páleníková

Záverečný rok štúdia na gymnáziu sme si predstavovali inak. Ale situácia sa nanešťastie zmenila. Po niečo vyše mesiaci sme opäť prešli z triedy za počítače, tablety a notebooky a vzdelávame sa dištančne. Napriek takejto situácii sa aktívne zapájame do rôznych súťaží a olympiád, kde niektorí z nás aj pekne obstáli – K. Šebová ONJ, M. Beňačková a A. Barcík OSJL, J. Penzešová a P. Paráková Zenit a pod.

Okrem klasických hodín sa spájame aj takto ako trieda. Spolužiaci chýbajú a veľmi nás mrzí, že sme museli preložiť aj stužkovú slávnosť, na ktorú sme sa pripravovali a tešili.

Mgr. Branislav Bányi

Na online hodinách literatúry sa s tretiakmi a štvrtákmi venujeme rozboru literárnych diel, ktoré sú zaradené do neobľúbeného „povinného“ čítania. Je zaujímavé všímať si, ako vedia žiaci vo svojich samostatných prácach analyzovať literárne dielo (napr. Meno ruže, Na západe nič nové, O dvoch bratoch…), ako vedia prísť na zaujímavý detail, prídu s novým pohľadom, názorom. Takto som sa dostala k výborným prácam žiakov, v ktorých analyzovali názov románu Meno ruže, hľadali v diele symboly a ich význam, taktiež k prácam, v ktorých žiaci museli v dielach hľadať znaky expresionizmu či socialistického realizmu.

V jazykovej zložke riešime slohové práce (slávnostný príhovor, ale aj chystanú úvahu), všímame si, ako sa vyvíjal náš jazyk, opakujeme si rôzne jazykové roviny a riešime aj praktické úlohy, a to napr. o prízvuku, melódii vety…

Mgr. Júlia Švecová

Mnoho vyučujúcich využíva na spojenie sa so žiakmi platformu Zoom, ktorej výhodou je možnosť rozdeliť žiakov do skupiniek, aby mohli diskutovať a rozoberať zadané problémy. Takýmito hodinami sú aj online stretnutia predmetu Seminár z ekonómie a ekonomiky, kde naposledy pracovali v Breakout Rooms na vypracovaní pracovného listu k učivu „Krivka dopytu, krivka ponuky a trhová rovnováha“.

Na hodinách anglického jazyka tiež využívame Zoom, aby žiaci mohli čo najviac rozprávať. Ako podnety ku konverzáciám zvyknú mať buď vopred pripravené prezentácie s témami a obrázkami, svoje projekty, alebo hry vytvorené pomocou flippity.net. Ide o zábavné online kvízy či online stolové hry. Interaktívny software k učebniciam tiež poskytuje vhodný materiál k aktivizovaniu žiakov. Napriek tomu, že hodiny sú zábavné a žiaci aktívne využívajú svoj priestor na precvičovanie ústneho prejavu v anglickom jazyku, nie je to úplne ono a osobný kontakt nám veru chýba. Myslím, že už všetci veľmi dúfame, že sa čo najskôr budeme môcť vrátiť späť do škôl.

Každý z nás sa snaží svoj predmet podať žiakom čo najlepšie, aby efektivita týchto online hodín bola čo najvyššia. Veríme, že sa nám to viac ako menej darí😊 Zároveň sa aj my, učitelia, učíme nové veci, stávame sa zručnejší vo využívaní IKT prostriedkov a zoznamujeme sa s takými vecami, o ktorých sme doteraz ani netušili, že existujú. Myslím, že s čistým svedomím môžem povedať, že náš „home office“ funguje na výbornú, a aj keď sa nám nepodarí žiakom sprostredkovať 100% naplánovaného učiva, darí sa nám spoznávať ich aj z inej stránky, naučiť ich samostatnosti a zodpovednosti za svoje vedomosti, rozvrhnúť si správne čas, pracovať s internetovými zdrojmi, využívať IKT prostriedky a mnoho iných zručností, ktoré vo svojom ďalšom štúdiu a neskôr aj v pracovnom živote budú potrebovať. Ako sa vraví, každá minca má dve strany. Tak je to aj s dištančným vzdelávaním – síce prichádzame o úžasnú, neopakovateľnú a nesmierne potrebnú každodennú, osobnú, sociálnu interakciu, ale na druhej strane sa jej absenciou naučíme aj nové veci a hlavne si uvedomíme, aká je tá naša školská rodina skvelá a v našich srdciach pevne zakotvená. Dúfajme teda, v tento adventný čas, že popri najdrahšom dare, ktorý nám Vianoce prinesú, bude aj ten, že sa čoskoro všetci stretneme v triedach😊

V mene všetkých pedagógov GSV, Mgr. Lucia Strelková