Európska noc výskumníkov

Tohtoročný 14. ročník podujatia Európska noc výskumníkov sa uskutočnil online a sme radi, že sme sa ho mohli zúčastniť aj my. Mali sme možnosť počas celého dňa si vybrať z mnohých zaujímavých prednášok, diskusií a workshopov, ktoré viedli renomovaní slovenskí vedci z rôznych oblastí. Pod heslom „Veda bez hraníc“ sme sa mohli zúčastniť niekoľkých webinárov a stretnúť sa tak so slovenskými vedcami. Zároveň prebiehali rozhovory a prezentácie popredných slovenských vedcov v online štúdiu. Naša škola zároveň získala balíček Vedecký kuriér, vďaka ktorému si po návrate do učební budeme môcť zahrať vedeckú hru a urobiť pokusy z fyziky.

Z mnohých ponúkaných tém som si ja vybrala tému Veda bez hraníc: Človek, tvor eko-logický. Táto téma bola zameraná na to, ako človek ovplyvňuje svojim spôsobom života prírodu okolo seba, ako negatívne vplýva konzumný spôsob života na prírodu okolo nás a ako to dokážeme zmeniť. Po všeobecných informáciách, ktoré nás uviedli do témy sa slova ujala pani Zuzana Orságová Králová z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jej prezentácia bola interaktívna, takže všetci zúčastnení sme sa mohli zapájať svojimi otázkami, na ktoré nám prednášajúca odpovedala a danú problematiku vysvetlila. Po tejto prednáške, respektíve diskusii nasledoval kvíz, v ktorom boli jednak otázky týkajúce sa obsahu prezentácie, ale aj otázky zamerané na všeobecné poznatky, či dokonca na tipovanie a odhadovanie vecí. Z jej prednášky sme sa dozvedeli mnoho faktov o recyklácii, využívaní áut, o tom, koľko človek zbytočne minie vody a pod. Okrem informácií prednášajúca dala aj príklady dobrej praxe, ako sa vyvarovať znečisťovaniu prírody a plytvaniu zdrojmi, čo robiť, aby sa naša uhlíková stopa znížila a pod. Bolo to naozaj poučné a o téme, ktorá sa nám javí ako bežná a myslíme si, že o nej vieme všetko, som sa dozvedela kopec nových vecí.

Karolína Lešťanová, IV.G