Mobilita v Írsku

Lucka Gulášová a Hanka Hricková, študentky Gymnázia sv. Vincenta de Paul, na dlhodobej mobilite v Írsku

Projektový partner St. Louis High School v írskom Dubline privítal naše študentky na dobu 35 dní. Ich študijné skúsenosti a práca na téme projektu Erasmus budú určite pre dievčatá veľkým obohatením.