Mestská športová olympiáda stredných škôl

Dňa 21. 9. 2017 sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili na Mestskej športovej olympiáde stredných škôl „O pohár prednostu MsÚ“. V celkovom umiestnení získali výborné 2. miesto. Olympiáda pozostávala z rôznych športov ako volejbal, basketbal, futbal, ale tiež stolný tenis a atletika. Pre nepriaznivé počasie však bola časť atletiky zrušená, avšak naši žiaci boli aj napriek tomu úspešní, nevzdávali sa a od prvého miesta ich delilo iba 5 bodov.

 

Stolný tenis – 1.miesto Oliver Potocký z 2.G, 2. miesto Kristína Tušanová z 4.G.

Basketbal (chlapci) – 2. miesto.

Futbal (chlapci) – 1. miesto.

Atletika – 100m beh – 1. miesto Liliana Valachovičová z 2.G, 3. miesto Samuel Chorvát z 2.G.

 

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.