Legiovlak

Na našom gymnáziu sa snažíme ponúknuť žiakom aktivity, ktorými získavajú nové poznatky rôznym spôsobom. Samozrejme, sme radi, keď naši žiaci aj v popoludňajších hodinách sa zúčastňujú rôznych akcií, kde sa môžu naučiť niečo nové.

Preto sme sa so skupinou študentov 1. a 2. ročníka vybrali jedno popoludnie do Nitry prezrieť si Legiovlak, ktorý tu bol sprístupnený.

Bolo tu veľmi pútavým spôsobom priblížené zapojenie sa Slovákov a Čechov do 1. svetovej vojny prostredníctvom Československých légií. V jednotlivých vagónoch mohli žiaci vidieť, ako využívali priestor, ako sa dopravovali a žili v takýchto podmienkach. Bola tu však aj stručne podaná história týchto jednotiek, zbrane, uniformy , bitky, v ktorých bojovali.

Hodina strávená v Legiovlaku bola príjemným spestrením, kde sme si zaujímavo a názorne priblížili jednu etapu našich dejín.