Mestská športová olympiáda – stredné školy

„O POHÁR PREDNOSTU MsÚ“

Naše výsledky:

Skok do diaľky

dievčatá: 2. miesto Dominika Chorvátová

Beh na 100 m

– dievčatá: 2. miesto Dominika Chorvátová

– chlapci: 3. miesto Kristián Griesbach

Beh na 800 m

– dievčatá: 2. miesto Paulína Haulíková

Vrh guľou

– dievčatá: 2. miesto Annamária Szojková

– chlapci: 3. miesto Pavol Závalec

Stolný tenis

– dievčatá: 1. miesto Emma Moravčíková

– chlapci: 3. miesto. Lukáš Biňovský

Volejbal

– dievčatá: 3. miesto GSV

Basketbal

– chlapci: 3. miesto GSV

Celkové umiestnenie :

3. miesto GSV

GRATULUJEME! ❤