Európsky deň jazykov 2022

Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, ktorý si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých podujatí. V našej škole súbežne s týmto zaujímavým podujatím odštartoval aj medzinárodný projekt Erasmus+ a jeho prvá mobilita sa odohráva práve u nás na Slovensku. Na naše gymnázium zavítali študenti z troch partnerských škôl – Nórska, Cypru a Lotyšska.

Celá akcia začala slávnostnou svätou omšou, kde sme si pripomenuli sviatok svätého Vincenta de Paul, patróna našej školy. Po skončení slávnostnej omše, ktorá bola čiastočne aj v angličtine, sme sa všetci presunuli do priestorov našej školy, kde sa začal originálny program venovaný práve Európskemu dňu jazykov. Najskôr sme sa na workshopoch učili základné frázy a slová v jazykoch partnerských krajín a potom sme si vybrali zástupcov z každej triedy a zostavili trojčlenné tímy, pričom tri tímy tvorili študenti z partnerských škôl. Tieto tímy súťažili vo  vedomostnom Kahoot kvíze, ktorý bol zameraný na tradície, zvyky a zvláštnosti Nórska, Cypru, Lotyšska a Slovenska. Okrem správnej odpovede bola dôležitá aj pohotová reakcia, takže napätie počas súťaže sa dalo krájať. Jednoznačným víťazom sa stali študenti štvrtého ročníka a nasledujúce dve miesta obsadili zahraničné tímy z Nórska a Lotyšska. Odmenou pre víťazov bola chutná ovocná torta.  Na základe kvízu sme si uvedomili, že každá krajina je jedinečná svojimi tradíciami a zvykmi. Zároveň sme počas celého dopoludnia mali možnosť zdokonaliť sa v komunikácii v anglickom jazyku, nadviazali sme nové priateľstvá a odnášame si nezabudnuteľné spomienky.

RB