Juvenes Translatores

V tomto školskom roku sa naši žiaci aktívne zapájajú do rôznych prekladateľských súťaží. Jednou z nich bolo aj školské kolo súťaže Juvenes Translatores. Zúčastnili sa ho vybraní žiaci druhej, tretej a štvrtej triedy. Druhákov reprezentoval Martin Valkovič, za tretiakov súťažili Viktória Bagalová a Adam Barcík a štvrtákom hájili česť Silvia Drozdíková a Jakub Stehlík. Víťazom sa stal Adam Barcík, ktorý sa za odmenu zúčastní prekladateľského seminára konaného pod záštitou inštitúcie Zastúpenie Európskej komisie v SR.