Trieda baví triedu

Posledný deň v škole pred vianočnými sviatkami sme strávili v príjemnej atmosfére. Školská akcia Trieda baví triedu nesklamala ani v tento rok. Porota zložená z pedagógov našej školy mala neľahkú úlohu – vybrať triedu, ktorej program najviac pobaví ostatné triedy a učiteľov. Víťazom súťaže  a zároveň najväčším zabávačom sa stala 4. trieda. Gratulujeme.