Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Innovation camp 2018

 • Dňa 7.11.2018 sa žiaci, Silvia Drozdíková, Branislav Göbő, Radoslava Jakubíková, Viktória Horváthová (3.G) a Diana Dudášová, Šimon Herc (4.G), zapojení do programu Viac ako peniaze zúčastnili Innovation Camp 2018.

  Je to celodenná súťaž, počas ktorej žiaci pracujú na reálnej výzve, ktorú vytvoril organizátor súťaže v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne ako partnerom programu.

  Úlohou žiakov, rozdelených do zmiešaných tímov, je nájsť najlepšie riešenie zadanej výzvy na danú tému a prezentovať ju pred odbornou porotou. Počas práce na riešení výzvy jednotlivé tímy spolupracujú s konzultantmi – zamestnancami Slovenskej sporiteľne.

  Cieľom súťaže bolo stimulovať kreatívne a inovačné schopnosti žiakov. Vďaka tejto súťaži si žiaci vyskúšali tímovú prácu pri riešení zadanej výzvy, rozvíjali si svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, boli motivovaní k využívaniu príležitostí. Súťaž im priblížila aj fungovanie reálneho podnikateľského prostredia.

   

  Víťazi Innovation camp 2018:

  1. miesto – tím s Branislavom Göbőm
  2. miesto – tím s Dianou Dudášovou

   

  Víťazi boli ocenení hodnotnými cenami a každý účastník okrem silného zážitku dostal certifikát o účasti.

   

  Eva Mizeráková