Imatrikulácie

V piatok, dňa 26.10.2018, sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili Imatrikulačnej slávnosti prvákov. Tohtoročné imatrikulácie sa konali v kinosále Junior. Ich program a priebeh bol v réžii druhákov, ktorí pre svojich mladších spolužiakov pripravili zaujímavý program. Po tradičnom predstavovaní tried krátkou scénkou alebo videom sa jednotlivo predviedli všetci prváci tematicky oblečení za športovcov. Nasledovali netradičné súťaže medzi prvákmi, ktoré neraz rozosmiali celé publikum. Na porazených v súťažiach čakal trest ako napr. karaoke, ochutnávka zmiešaných jedál, či bláznivý účes. V záverečnom slove pani riaditeľka skonštatovala, že všetci naši prváci úspešne prešli imatrikuláciami a boli ocenení pamätným diplomom.

Adam Barcík, 2. ročník