EXPERT geniality show

Súťaže, do ktorých sa zapájajú naši žiaci, sú rôznorodé. Jednou z tých, v ktorej si môžu preveriť všeobecný prehľad, je EXPERT geniality show. Každý žiak si vyberá dve témy, v ktorých súťaží. Každoročne sa tejto súťaže zúčastní niekoľko našich žiakov. V tomto školskom roku to boli Viktória Švecová, Daniela Horňáková a Samuel Schwarz z druhej triedy a doplnili ich dvaja tretiaci – Zoja Mikulová a Miloš Harmady. Najlepšie sa im darilo v oblasti jazykov, v ktorej dvaja získali titul top expert.

Najlepšie miesto v športovej kategórii Góly-body-sekundy získal druhák Samuel Schwarz, ktorý bol v celoslovenskej konkurencii druhý.

Našim expertom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.