Exkurzia v nemeckej redakcii Slovenského rozhlasu

15.5.2018 bol síce upršaný, ale vďaka našej exkurzii mimoriadne zaujímavý… v rámci seminára z nemeckého jazyka sme totiž navštívili deutsche Redaktion – nemeckú redakciu Slovenského rozhlasu, ktorý má sídlo v Bratislave. Bola to druhá časť nemeckeho workshopu, ktorý pre nás pripravila Katedra germanistiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Mali sme možnosť vidieť priestory budovy RTVS, avšak hlavný dôvod tohto obohacujúceho projektu bolo oboznámenie sa s prácou ľudí, ktorí majú za úlohu riadenie rozhlasovej stanice, ktorá je však vysielaná v nemčine a informuje ľudí o udalostiach na Slovensku. Najviac sa nám páčilo, že sme mali možnosť vidieť nahrávacie štúdio. Zažili sme priame vysielanie, dokonca sme mali možnosť si to vyskúšať na vlastnej koži. Bola to výborná skúsenosť a opäť sme si upevnili naše jazykové schopnosti v nemčine.