Exkurzia do zábavného a vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach

Exkurzie sú neoddeliteľnou súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu. Preto sa snažíme rôzne zaujímavé exkurzie organizovať aj pre žiakov nášho gymnázia.

V utorok 12. marca, keď  starší spolužiaci – maturanti – písali maturitu zo slovenského jazyka, sa žiaci 1., 2. a 3. ročníka zúčastnili exkurzie do zábavného a vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach. V centre sme sa zamerali na dva programy – Technické vynálezy 21. storočia – kde sme sa oboznámili s rôznymi výdobytkami techniky . Vyskúšali sme si aj praktické činnosti s dronom, rôznymi meračmi, haverboardmi. Druhou časťou bola možnosť vyskúšať moderný 9D simulátor. Na záver sme si mohli vyskúšať rôzne praktické experimenty z fyziky, matematiky a iných odborov.