Európsky deň jazykov –„Hudba a tanec nás spája“

Už od roku 2001 sa 26. septembra každoročne oslavuje Európsky deň jazykov. A tak ako je u nás zvykom, opäť sme sa stretli aj my, aby sme si tento deň pripomenuli a spoločne sa dozvedeli niečo viac o jazykoch a kultúre európskych krajín. Tentokrát trochu netradične – na školskom dvore. Témou tohtoročných aktivít bola hudba a tanec. Každá trieda si pripravila krátky program vrátane tanečného čísla.

Naši maturanti nám predstavili hudbu frankofónnych krajín, samozrejme, vo francúzskom jazyku a pripomenuli nám naše detstvo pri známej pesničke z Ratatouille – Le Festin. Neskôr nám zatancovali rezký belgický tanec. Ako zvládnuť mazurku a základy ruského tanca nám predviedli tretiaci, ktorých úlohou bolo predstaviť nám zaujímavosti ruskej hudobnej scény všetkých čias. Hudobný sprievod im doladil ich spolužiak hrou na harmonike. My druháci sme ukázali starý dobrý viedenský valčík a porozprávali sme o známom nemeckom skladateľovi Straussovi, o Einsteinových posledných slovách či o možnosti nemčiny stať sa úradným jazykom USA. Naši mladí prváci sa zahrali na kovbojov z divokého západu a dozvedeli sme sa od nich niečo nové o country hudbe či Beatles. A keďže aj naša slovenská hudba je bohatá na tradície, pripravili sme si pár slov aj o nej. Tanečnú ukážku predviedli zástupcovia z každej triedy a vybrali si na to tanec z  nášho regiónu Tekova.

Na záver sme si všetci vyskúšali zatancovať ľudový tanec a za našu snahu sme boli odmenení sladkou odmenou. Myslím, že sme sa nielen dobre zabavili, ale aj dozvedeli veľa zaujímavostí o cudzích jazykoch, ktoré sa na škole učíme.

V. Švecová