Deň sv. Vincenta de Paul

27. 9. oslavujeme sviatok  Vincenta de Paula, svätca, ktorý je okrem iného aj patrónom nášho gymnázia. Rozhodli sme sa preto uctiť si ho svätou omšou, ktorá bola odslúžená naším pánom kaplánom Lukášom Líškom. Táto svätá omša sa však líšila od iných tým, že sa konala pod holým nebom na školskom dvore. Prítomní boli prváci, druháci, tretiaci aj štvrtáci, no a, samozrejme, nechýbala ani pani riaditeľka, pani zástupkyňa a ostatní učitelia. Kázeň nám objasnila určité veci o našom patrónovi, no hovorila najmä o tom, že v živote nie sú dôležité materiálne veci, ale vzťahy, ktoré medzi sebou ľudia vytvárajú. Bola to jedna z kratších omší, no to jej neubralo na dôležitosti.

S.Hunková