Duchovná aktivita inak, diel druhý

Aj v decembri sme pokračovali v myšlienke, kde sa snažíme spojiť zážitkovú aktivitu s duchovným programom. Tento raz sme si spolu zahrali bowling a za svetla sviec sme sa spolu pomodlili adventný ruženec v školskej kaplnke. Ďakujeme všetkým zúčastneným a gratulujeme víťazom bowlingového miniturnaja prvákom Simonke, Jakubovi, Tamarke a pánovi kaplánovi.