Post Bellum – workshop

30. novembra sme sa zúčastnili zaujímavého workshopu neziskovej organizácie Post Bellum, ktorá sa zameriava na zachytávanie príbehov kľúčových momentov 20. storočia. Našou úlohou počas 4 hodín trvania tohto workshopu bolo hlbšie sa ponoriť do témy holokaustu. Po pútavej prednáške sme sa rozdelili do malých skupín a venovali sme sa rôznym aktivitám, ktoré si pre nás organizácia pripravila. Najdôležitejšou úlohou bolo spracovať osobné príbehy preživších holokaustu.Okrem toho sme sa zúčastnili skupinovej diskusie, kde sme hlbšie analyzovali udalosti vtedajšej doby. Workshop nás inšpiroval nielen k úcte voči histórii, ale aj poukázal na dôležitosť uchovávania ľudských príbehov.