Divadelné predstavenie

Dňa 19. mája sme sa po skončení vyučovania vydali na cestu do metropoly Slovenska – Bratislavy. Účelom cesty bola návšteva divadelného predstavenia Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch, ktoré sa odohralo v budove SND. Cesta nám veľmi rýchlo ubehla, pretože ako už všetci vieme, čas strávený s našimi kamarátmi plynie ako voda. Po príchode do Bratislavy sme si vychutnali spoločné chvíle a následne sme sa presunuli na dohodnuté miesto.

Aj v tejto náročnej dobe si uvedomujeme, že Palárikove veselohry oprávnene neschádzajú zo slovenských javísk. Jeho viera v divadlo je nákazlivá, poučná a pritom nastoľuje národné témy, myšlienku tolerancie a znášanlivosti – národnej, ale aj rodovej. Zmierenie nie je iba podaním si rúk znepriatelených strán, ale aj poznaním, zmierením sa so svojimi vlastnými predsudkami. Výsledkom predstavenia bolo, že dobrodružstvom nie je len skrývanie vlastnej identity s cieľom lepšie sa spoznať, ale aj pripustenie možnosti, že všetko sa po toľkých nedorozumeniach napokon môže skončiť dobre. A nie iba v komédii, ale aj v našich každodenných životoch. Divadelné predstavenie sa nám všetkým veľmi páčilo a radi by sme si v budúcnosti podobný kultúrny zážitok zopakovali.

RB, I.G.