Červené stužky

Počas prvého decembrového dňa už každoročne vyjadrujeme solidaritu ľuďom, ktorí trpia ochorením HIV/AIDS. Je dôležité si pripomenúť posolstvo tohto dňa a zamerať sa na akceptáciu pacientov s týmto ochorením a podporu týchto ľudí, nie na odsudzovanie. Veríme, že je dôležité šíriť takéto posolstvá, a preto sme sa zapojili do Svetového dňa boja proti HIV/AIDS.