Dejepisný krúžok v kine

Dnes večer sa dejepisní nadšenci nášho gymnázia vybrali na filmové predstavenie Napoleon. Film ich zaujal a poskytol inšpiráciu k diskusii na najbližšie stretnutie ich dejepisného krúžku. A keďže vzdelávanie nemusí prebiehať len v škole, tento týždeň sme si ho takto oživili.