Beseda s Jurajom Šebestom

Beseda so známym spisovateľom Jurajom Šebestom sa konala 25. mája na našej škole. Juraj Šebesta nám odhalil tajomstvá svojej tvorby a zdieľal svoje skúsenosti s písaním. Pán Šebesta nás povzbudil, aby sme sa nebáli vyjadriť svoju kreativitu a písať vlastné príbehy. Počas besedy sme mali taktiež možnosť klásť mu otázky, a tak sme sa dozvedeli o jeho tvorivom procese, obľúbených literárnych postavách a témach, ktoré ho inšpirujú. Veľkým zážitkom pre nás všetkých bolo, keď nám prečítal úryvok zo svojej knihy Keď sa pes smeje, ktorá dokázala pobaviť celú triedu. Toto stretnutie so spisovateľom nám otvorilo nové obzory a povzbudilo nás, aby sme sa venovali literatúre s nadšením a vášňou. Beseda so spisovateľom Jurajom Šebestom bola preto pre nás inšpiratívnym zážitkom.

DM