Úspechy v dejepisnej olympiáde a SOČ

Dôležitou súčasťou vzdelávania mladých ľudí je aj ich konfrontácia s rovesníkmi prostredníctvom školských súťaží a olympiád. Na týchto súťažiach majú možnosť prezentovať svoje vedomosti, ale aj výsledky svojej práce, ktoré vytvorili vlastným výskumom a bádaním.

Takýmito výsledkami sa prezentoval náš študent 4. ročníka GsV Miloš Harmady. Najskôr na krajskom kole v Stredoškolskej odbornej činnosti v Nitre prezentoval svoje výsledky výskumu zo zahraničného štúdia v Bolzane. Jeho práca „Nemci v Južnom Tirolsku“ sa umiestnila na 4. mieste.

Veľkým úspechom bolo 2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A. ​​ Miloš Harmady sa venoval výskumu osoby Jozefa Šrobára, ktorý pôsobil v našom regióne. Svojou prácou „Neznámy Šrobár“ zaujal členov komisie a postúpil na celoslovenské kolo dejepisnej olympiády v Bratislave.

Srdečne blahoželáme.

MH