Študentská konferencia 2018

Už desiatykrát sa konalo zaujímavé podujatie venované nielen našim študentom, ale aj záujemcom o štúdium na Gymnáziu sv. Vincenta de Paul.

Úvodnú časť študentskej konferencie otvoril študent 2. ročníka Lukáš Herc , ktorý oboznámil všetkých prítomných s programom a predstavil pozvaných hostí – odborníkov z rôznych odborov vedy a techniky. V spoločnej prednáške predstavil  Ing. Ondrej Macko trendy v oblasti vývoja smartfónov. O činnosti študentskej firmy 8smička informovala v stručnej prezentácii Mária Anna Bednáriková.

Po krátkej prestávke sa študenti zúčastnili prednášok v jednotlivých sekciách, ktoré si vybrali podľa záujmu. S aktuálnymi trendmi v oblasti umelej inteligencie nielen v počítačovom videní oboznámil Marek Jakab, doktorand na STU FIIT. Prácu s robotickými stavebnicami predstavili doc. Ing. Ján Kováč, PhD., prodekan pre pedagogickú činnosť a propagáciu fakulty, a doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.,  pedagóg FEVT  z Technickej univerzity vo Zvolene. Študentov, ktorí sa zaujímajú o štúdium cudzích jazykov, zaujali svojou prezentáciou o prekladateľstve Dr. Soňa Hodáková a Mgr. Szabolcs  Mészáros z Katedry translatológie  z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pre budúcich medikov bola určená prednáška MUDr. Zuzany Šípošovej, ktorá rozprávala o svojej praxi v endokrinologickej ambulancii.  O systéme kontroly potravín na Slovensku informovala MVDr. Anna Petrincová, vedúca odboru hygieny a potravinového dozoru, a Ing. Marcela Grobařová.

 

V každej sekcii sa okrem odborných hostí predstavili aj študenti a absolventi nášho gymnázia – Michal Greksa, Dorothea Salinková, Antónia Verbovská, Eva Frtúsová, Michaela Greksová, Júlia Chvojková, Petronela Brotková a Dominik Mlynka, za čo im patrí veľká vďaka.