Poznaj svoju vlasť

V tomto školskom roku sa uskutočnil už 24. ročník súťaže „Poznaj svoju vlasť“. Každoročne súťaž pre družstvá študentov reprezentujúcich stredné školy v okrese Levice organizuje Dom Matice slovenskej v Leviciach. V tomto ročníku reprezentovalo naše gymnázium družstvo v zložení Viktoria Švecová – 4. ročník, Lucia Gulášová – 2. ročník, Jakub Majchrák – 1. ročník. Súťaž mala tri kolá – slovenská literatúra, slovenská história a slovenská príroda. Po troch kolách nasledoval rozstrel o prvé a druhé miesto, v ktorom sme ťahali za slabší koniec. V konkurencii stredných škôl okresu sme napokon obsadili pekné druhé miesto. Študentom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

BB