Erasmus Plus – Francúzsko

Emma a Paulínka na dlhodobej mobilite vo francúzskom Toul nelenia a okrem zdokonaľovania sa vo francúzštine aj spoznávajú krásy Lotrinska, ako napríklad Château de Lunéville. A keďže Francúzsko je známe aj svojou gastronómiou, kde inde by bolo najvhodnejšie kúpiť syr, ak nie u regionálneho farmára 🙂

Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií

V stredu 3. apríla sa uskutočnilo krajské kolo dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií. Na Slovensku sa do súťaže zapojilo 100 gymnázií. Krajské kolo prebehlo na pôde Gymnázia na Párovskej ulici v Nitre. Naše gymnázium reprezentovalo družstvo v zložení Michal Bujdák, Martin Maďar a Šimon Peter Suchanský, všetci žiaci 3. ročníka. Družstvo sa popasovalo s úlohami týkajúcimi sa obdobia po roku 1975 veľmi dobre a celkovo sa v krajskom kole umiestnilo na 6. mieste.

Žiakom za reprezentáciu školy ďakujeme.

BB

Beseda s Pavlom Hudákom: Láska a vzťahy

Vo štvrtok 4. apríla mala naša škola výnimočnú príležitosť zúčastniť sa besedy s kňazom Pavlom Hudákom, ktorý s nami zdieľal svoje poznatky a skúsenosti na tému láska a vzťahy. Táto inšpiratívna beseda vznikla v spolupráci s Kresťanskou policajnou asociáciou a pre nás všetkých bola skutočným obohatením. Počas besedy sme sa dotkli mnohých dôležitých tém, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou života každého z nás. Diskutovali sme o rôznych aspektoch lásky a vzťahov, ako aj o výzvach, ktoré s nimi súvisia. Príbehy a múdre rady Pavla Hudáka

nám otvorili oči a na mnohé veci sa teraz pozeráme aj z inej perspektívy. Pán Hudák nám priblížil, že láska nie je len romantickým gestom, ale skôr súborom činov, ktoré vyžadujú obetu, trpezlivosť a úprimnosť. Zdôraznil tiež dôležitosť komunikácie a počúvania vo vzťahoch, ako aj schopnosť odpustiť a hľadať harmóniu.

Vďaka pánu Pavlovi Hudákovi a Kresťanskej policajnej asociácii za túto skúsenosť.