„Slovensko a Európska únia v klimatickej džungli?“

V uplynulých dňoch prebehlo vyhodnotenie Európskej súťaže o najlepšiu esej 2020 pod názvom „Slovensko a Európska únia v klimatickej džungli?“ Organizátorom súťaže bola nadácia Hanns-Seidel-Stiftung e.V. v spolupráci s Goethe-Inštitútom, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Inštitútom pre politické vzdelávanie a Slovenskou klimatickou iniciatívou. Sme hrdí na našu maturantku Veroniku Dolníkovú, ktorá vo svojej kategórii (esej v slovenskom jazyku) obsadila 1. miesto.

A čo ju viedlo k zapojeniu sa do tejto súťaže a aké sú jej pocity?

„Do súťaže som sa zapojila hlavne pre to, že ma oslovila téma eseje. Dlhšiu dobu sa zaujímam o ekológiu a environmentalistiku. Keďže sa chystám aj na vysokú školu s týmto zameraním, prišlo mi ako dobrý nápad zapojiť sa do tejto súťaže a podeliť sa tak o svoje myšlienky a pár odborných informácií. Téma budúcnosti našej krajiny či planéty celkovo mi nikdy nebola ľahostajná a som veľmi vďačná, že si porota vybrala práve moju prácu.“

V. Dolníková

Víťazke srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Stužková inak…

Netradičná stužková našich maturantov dojala takmer každého zúčastneného k slzám. Existuje lepšie miesto na uvedomenie si cesty, ktorú sme už prešli, a vyjadrenie nádeje do budúcna než Boží chrám?

Toto miesto bolo v tento neobyčajný deň 22. októbra 2021 rušnejšie ako obvykle. V priestoroch Kostola Ducha Svätého sme si vypočuli príhovory plné láskavých slov a zažili čarovnú atmosféru v spoločnosti ľudí nádherných nielen navonok, ale aj zvnútra. Pri tejto slávnostnej príležitosti si naši najstarší spolužiaci zaspomínali na všetko, čo počas štúdií na našom GSV zažili. Spolu s nimi sme mali možnosť zažiť ten slávnostný moment, keď im pani učiteľka triedna pripla zelené stužky a spolu s pani riaditeľkou im zaželali hojnosť Božieho požehnania na ich ceste životom.

My ako študenti, ktorých táto skúsenosť ešte len čaká, sme získali inšpiráciu a obraz o tom, na čo sa máme pripraviť. Maturantov sledovali hrdí rodičia a aj učitelia, ktorí prispeli k tomu, akými ľuďmi sa naši milí štvrtáci stali, a preto si taktiež zaslúžili zopár vrúcnych slov. Síce je nám smutno, že toto je náš posledný školský rok s vami, milí maturanti, no prajeme vám úspešný štart do dospeláckeho života a ľahké otázky na maturite.

A.H.

„Patrí ananás na pizzu?“ Argumentácia a kritické myslenie – workshop

Štvrtáci sa v rámci prípravy na maturitnú skúšku stali súčasťou workshopu Slovenskej debatnej asociácie, kde sa učili správne viesť debatu a argumentovať. Práve debata je ideálnym prostriedkom na rozvoj kritického myslenia a zručností s tým súvisiacimi.

Najskôr si pozreli video o argumentácii, po ktorom nasledoval samotný workshop. V simulovaných situáciách si vyskúšali vyjadriť svoje rozličné názory a na základe argumentácie prípadne aj prehodnotiť svoje postoje. Žiaci sa snažili debatovať o výrokoch ako napríklad „Patrí ananás na pizzu?” alebo „Kto je lepší spevák, Karel Gott alebo Rytmus?” Názory mali rôznorodé a nie vždy sa žiaci zhodli. Ako sa vyjadril jeden z účastníkov debaty, Tomáš:

„Nás to zaujímalo veľmi a boli sme schopní si povedať navzájom naše názory a vyargumentovať si ich. Niektorí dospeli k záveru, že ich názory neboli založené na relevantných argumentoch. Bola to príjemná hodina plná zábavy a vtipnej argumentácie.“

Veríme, že zdokonalenie argumentácie a kritického myslenia bude pre žiakov prínosom nielen počas maturitnej skúšky, ale najmä v bežnom živote.