Olympiáda o Európskej únii

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa rozhodla pokračovať v úspešnej tradícii a opäť usporiadala Olympiádu o Európskej únii.  Olympiáda bola určená hlavne pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl. Je to vedomostná súťaž zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii.

Študentky nášho gymnázia sa po intenzívnej príprave zúčastnili elektronického kola ,  v ktorom si zmerali svoje vedomosti so študentami z celého Slovenska. Olympiáda preverila ich znalosti v oblasti fungovania Európskej únie, jej hodnôt a smerovania. Pre všetky študentky je ich účasť obrovským prínosom.

Mgr. Denisa Makušová