Obvodné kolo florbalu SŠ chlapcov

V pondelok dňa 21. októbra sa na našej škole konalo obvodné kolo florbalu SŠ chlapcov. Tu sa nám podarilo obsadiť prvé miesto a získať postup na okresné kolo. To sa konalo presne o týždeň neskôr v telocvični T-18. Po vyrovnaných zápasoch skončil náš tím na skvelom 2.mieste.

Adam Barcík, III.