Nezabudnutí susedia

Dňa 8. septembra  2023 sme sa zúčastnili hlboko dojemného spomienkového dňa s názvom „Nezabudnutí susedia.“ Táto udalosť sa uskutočnila pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Konala sa v židovskej synagóge, no zároveň sa rovnaká udalosť odohrala  paralelne v 135 rôznych mestách  na Slovensku.

Na začiatku tejto dojímavej akcie nás všetkých zlomil zvuk sirén, ktoré na niekoľko sekúnd umlčali všetky zvuky okolo nás. V tejto chvíli sme cítili vážnosť a dôležitosť tohto dňa. Nasledovala minúta ticha, počas ktorej sme mohli premýšľať o strate a utrpení, ktoré prežili mnohí ľudia počas holokaustu. Bol to okamih na zamyslenie sa nad tým, ako dôležité je nikdy nezabudnúť na históriu a na to, čo sa nikdy nesmie opakovať.

Príhovor Ladislava Welwarda, preživšieho holokaustu, nám priniesol osobný pohľad na túto tragédiu a pripomenul nám, že každá osoba, ktorá bola dotknutá týmto násilím, má svoj vlastný príbeh. Následne sme počuli dojímavý príhovor od emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka.

S čítaním mien obetí holokaustu, ktoré pôvodom pochádzali z Levíc, sme mali možnosť osobne si uvedomiť, že to neboli iba anonymné obete, ale ľudia s menami, rodinami a osudmi. Pozvaní hostia zapaľovali  sviečky a kládli kamienky ako symbol úcty voči všetkým tým, ktorí prišli o svoje životy počas tohto temného obdobia dejín. Akcia bola ukončená modlitbou za zosnulých, ktorá nám pripomenula, že pamiatka na obete holokaustu a rasového násilia je neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnej histórie. Hudobné skladby, ktoré nás sprevádzali počas tohto podujatia, boli nádherným zvukovým doplnkom k celej atmosfére.

„Nezabudnutí susedia“ nás spojili nielen v spomienkach, ale aj v záväzku nikdy nezabudnúť na hrôzy minulosti a usilovať sa o lepšiu budúcnosť. Bol to dojemný prejav solidarity a súcitu, ktorý nám pripomenul, že spoločne môžeme formovať svet, ktorý bude slobodný od nenávisti a násilia.