Nemci v Tirolsku / študentská práca /

Dôležitou súčasťou vzdelávania mladých ľudí je aj ich konfrontácia s rovesníkmi prostredníctvom školských súťaží a olympiád. Na týchto súťažiach majú možnosť prezentovať svoje vedomosti, ale aj výsledky svojej práce, ktoré vytvorili vlastným výskumom a bádaním.

Takýmito výsledkami sa prezentoval náš študent 4. ročníka GsV Miloš Harmady. Na krajskom kole v Stredoškolskej odbornej činnosti v Nitre prezentoval svoje výsledky výskumu z dlhodobej mobility projektu Erasmus v Bolzane. Jeho práca „Nemci v Južnom Tirolsku“ sa umiestnila na 4. mieste.