Návšteva Banskej Bystrice

31. január je v školskom roku deň, kedy končí prvý polrok a žiaci očakávajú za prácu hodnotenie v podobe vysvedčenia. Na našom gymnáziu v tomto školskom roku sme tento deň ešte ozvláštnili. Keďže väčšina prvákov bola práve na lyžiarskom výchovno-vzdelávacom kurze, tak zvyšní prváci, druháci, tretiaci a zopár maturantov sa vydalo na exkurziu. Navštívili sme Banskú Bystricu, kde sme si pozreli predstavenie muzikálu „Ester“. Predstavenie nacvičili mladí ľudia u Saleziánov don Bosca.

Príbeh bol z prostredia strednej školy, čo bolo žiakom veľmi blízke. Hlavnou postavou je Ester, študentka školy, ktorá sa rozhodla odvážne zmeniť „najhorší výkvet“ školy svojím priateľstvom a láskou.

Predstavenie bolo doplnené pesničkami a myslím, že nás všetkých zaujalo a odporučili by sme aj iným pozrieť si ho.

Po predstavení cestou domov sme navštívili historickú pamiatku zapísanú do kultúrneho zoznamu UNESCO – drevený artikulárny kostol v Hronseku. V kostole sme sa dozvedeli jeho históriu a viaceré zaujímavosti.

Celkovo to bol zaujímavo a príjemne strávený deň.