Mladý prekladateľ 2017

Mladý prekladateľ je súťaž organizovaná Katedrou translatológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Predmetom súťaže je preklad cudzojazyčných textov do slovenčiny. Táto súťaž už po niekoľkýkrát oslovila niektorých študentov.

Študentka tretieho ročníka Júlia Chvojková sa zapojila do prekladu z ruštiny a jej spolužiak Kristián Benč si vyskúšal preklad z nemeckého jazyka.

Študentky maturitného ročníka – Michaela Greksová, Kristína Grausová a Eva Frtúsová – sa taktiež zapojili do tejto obohacujúcej súťaže. Miška a ja sme sa dali na preklad z angličtiny, ja som si pridala aj francúzštinu a Kika prekladala text z ruského jazyka.

Dňa 10.11.2017 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie v aule UKF v Nitre. Sprievod nám robila pani učiteľka Strelková, naša angličtinárka. Všetci sme boli zvedaví a nevedeli sme sa dočkať výsledkov.

A výsledky zazneli – Julka získala 2. miesto a ja som získala 3. miesto za preklad z francúzskeho jazyka! S Julkou sme sa veľmi tešili, že sa nám podarilo uspieť spomedzi 300 účastníkov.

Za náš úspech patrí, samozrejme, poďakovanie našim pani učiteľkám, ktoré nám obetovali čas a dali nám chuť a motiváciu prihlásiť sa do súťaže.

Musím povedať, že zapojenie sa do tejto súťaže bola výborná skúsenosť. Aj keď sme všetci strávili pri prekladaní veľa času a neustále náš preklad prerábali, aby bol výsledok čo najlepší, myslím si, že to stálo za to. Mali sme možnosť vyskúšať si jazyk aj inou formou, nie len tak, ako ho máme v škole. Takže koho bavia jazyky a chcel by sa možno v budúcnosti venovať prekladateľstvu, nech neváha a ide do toho! J

Eva Frtúsová, GsV