Majáles

Ako je na našej škole už roky zvykom, tak aj tento rok sa (síce po pauze kvôli pandemickým opatreniam) uskutočnil ples, ktorým sme sa vrátili k našim tradíciám, i keď s novým názvom majáles. Okrem pestrého občerstvenia a chutného hlavného chodu, ako aj polnočnej kapustnice sme si večer spríjemnili tombolou, v ktorej mal každý možnosť okúsiť svoje šťastie a vyhrať zmysluplné ceny, ako napríklad kozmetické balíčky, cestoviny, prekvapenie večera v podobe živej rybky či väčšie ceny –  televízor alebo dokonca letenky v celkovej hodnote až 300 €! Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa spolupodieľali na tvorení našej radosti aj takýmito nezištnými darmi, ktoré si mnohí odniesli domov. A viete, čo si odniesli domov tí nešťastlivci? Dobrú náladu a fotografie, ktoré im tento deň budú pripomínať hádam aj do konca života. Tieto fotografie sme si mohli všetci vytvoriť vďaka fotobúdke nachádzajúcej sa vo vestibule a prístupnej každému spolu s rôznymi maskami a nápismi. Náš prvý májový víkend sa teda niesol v duchu hudby, tanca a nekončiacej zábavy, ako aj priateľstva a ochoty, ktorou naši učitelia a organizátori prekypujú. Touto cestou sa chcem v mene všetkých študentov poďakovať aj im za nádherný večer a láskavú atmosféru, ktorú nám vyčarili. Sme vďační, že môžeme navštevovať tak neobyčajnú školu s množstvom duchaplných aktivít.

AH