Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka

1. februára sa zúčastnili naše dve gymnazistky krajského kola olympiády zo SJL.

Nika Ďurovská, žiačka 2. ročníka, súťažila v B kategórii a Radka Benčová, žiačka 3. ročníka, súťažila v A kategórii a umiestnila sa na 8. mieste.

Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy.