KRAJSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

Vďaka prerušeniu vyučovania z dôvodu korona vírusu boli zrušené aj takmer všetky kolá súťaží a predmetových olympiád. Napriek tomu sa krajské kolo Geografickej olympiády konalo formou online.

Do krajského kola postúpilo šesť našich študentov. Súťažili v kategórii Z. Online test sa riešil v piatok  27. marca a veľa úloh sa týkalo Turecka.  Do riešenia sa zapojilo 5 študentov.

Najlepšie úlohy zvládol študent 2. ročníka Daniel Hruškovic, ktorý sa umiestnil v rámci Nitrianskeho kraja na krásnom 2. mieste.

Ďalšími riešiteľmi boli prváci Erik Frtús, Marek Holečka, tretiačka Karin Jánošová a maturant Oliver Potocký.

Danielovi blahoželáme. Jemu aj ostatným riešiteľom ďakujeme za reprezentáciu nášho gymnázia aj v týchto neľahkých časoch.