Juniáles

Vo štvrtok, 15.6. sme sa v hradnom parku zúčastnili nezabudnuteľnej a jedinečnej akcie s
názvom Juniáles, kde sa stretla väčšina stredných škôl z Levíc. Bol to deň plný zábavy, umenia
a spoločného zapájania sa do rôznych aktivít. 
Sedeli sme pohodlne na dekách a sledovali vystúpenia plné tanca, spevu a divadelných
predstavení. Boli sme ohromení talentom a kreativitou našich spolužiakov. Každá škola si
pripravila svoj vlastný program, a tak sme mali možnosť vidieť širokú škálu výkonov. 
Počas celého podujatia sme si mohli vychutnať cukrovú vatu a skvelé koláčiky.
Taktiež sme mali možnosť zapojiť sa do výtvarných workshopov, kde sme sa mohli prejaviť
svojou kreativitou a tvoriť na biele tričká a hrnčeky. Okrem umeleckých aktivít sme sa mohli
venovať aj športovým aktivitám. Prebiehali rôzne súťaže a hry, do ktorých sme sa mohli
aktívne zapojiť. Maľovanie na tvár bolo ďalšou zábavnou možnosťou. 
Bolo úžasné vidieť, ako sa naše školy dokážu spojiť a vytvoriť takú úžasnú atmosféru. Cítili
sme sa súčasťou jednej veľkej komunity, kde sme mali možnosť ukázať svoje talenty, spoznať
nových ľudí a spolu si užiť tento nádherný deň. Táto akcia nás obohatila o nové zážitky a
spomienky, na ktoré budeme dlho spomínať.