Hodina kódu na GSV

Projekt Hodina kódu začal ako hodinový úvod do informatiky, navrhnutý demystifikovať „kód“, ukázať, že ktokoľvek sa môže naučiť základy a rozšíriť účasť v oblasti informatiky. Aktivity sú určené pre vek od 4 do 104 rokov.

Celosvetové úsilie na oslavu informatiky, počnúc jednou hodinou programovacích aktivít rozširuje do všetkých spoločenských oblastí. Táto kampaň je podporovaná viac ako 400 partnermi a 200.000 pedagógmi po celom svete.

Aktivita Hodina kódu sa koná každý rok počas týždňa vzdelávania a informatiky. V roku 2017 sa tento týždeň uskutoční 4-10. decembra, tento týždeň sa koná každoročne počas výročia narodenín „pioniera výpočtovej techniky“ admirála Grace Murray Hoppera (9. december 1906).

Každý študent by mal mať možnosť učiť sa informatiku. Rozvíjať zručnosti ako logika, tvorivosť, či riešenie problémových úloh.

Žiaci získajú základy pre úspech v akejkoľvek profesnej dráhe 21. storočia.

Na Gymnáziu sv. Vincenta de Paul v Leviciach sa počas týždňa informatiky zapojilo do Hodiny kódu 71 žiakov.

Mizeráková Eva