Exkurzia do múzea holokaustu v Seredi

Ak sa svet pozrie do minulého storočia, bude plakať… V tomto duchu sa niesla aj exkurzia v Seredi uskutočnená 14. marca. Práve v tento dátum bol vyhlásený Slovenský štát. Po tom, čo bol vyhlásený, sa zločiny stupňovali a vyústili do holokaustu. Múzeum holokaustu vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré zároveň slúži aj ako pamätník všetkým zavraždeným Židom zo Slovenska. Predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny.

Po príchode do múzea sme si vypočuli zaujímavú prednášku na tému Úteky z táborov, ktorá nám poskytla nielen nové poznatky, ale aj zaujímavosti odohrávajúce sa na pozadí tohoto ťažkého obdobia. Cieľom prednášky bolo priblížiť nám život Židov na území Slovenska a oboznámiť nás s dopadom holokaustu na ich život.  Prednáška bola obohatená o krátky film, súčasťou ktorého boli autentické výpovede dvoch Sloveniek, ktoré za neľahkých podmienok toto ťažké obdobie prežili.

Po skončení prednášky sme si prehliadli  komplex nachádzajúci sa v piatich pôvodných budovách pracovného a koncentračného tábora. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z najvýznamnejších artefaktov v múzeu je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Súčasťou komplexu je aj Pamätník – spomienková miestnosť, v ktorej sme si mohli vypočuť mená deportovaných zo Slovenska a kamenný dierkovaný múr, kam sme mohli vložiť svoje pocity či priania zaznamenané na papieri. Exkurzia nás veľmi zaujala a odnášame si z nej hodnotné spomienky a nadobudnuté vedomosti, ktoré v najbližšom období určite využijeme aj na hodinách dejepisu.

Radka Benčová, II.GsV