EXIT TOUR online očami druhákov

Dňa 31. 3. 2021, posledný vyučovací deň pred veľkonočnými prázdninami, sme sa zúčastnili online EXIT TOUR-u a vypočuli sme si dve prednášky. My druháci a maturanti sme sa zúčastnili prednášok na tému Až na dno spoluzávislosti5x prečo sa vo vzťahoch necítime dobre. Prváci a tretiaci sa venovali témam Digitálny wellness Akým jazykom ľúbiš.

Z našich prednášok sme sa dozvedeli o spôsobe života závislého – spoluzávislého, aké prekážky, situácie toto spolužitie prináša, ale aj to, ako takúto situáciu riešiť. Rozoberali sme dôvody, prečo sa môže človek cítiť zle alebo nepríjemne vo vzťahoch. Obe prednášky boli interaktívne a zapájali sme sa do rôznych aktivít a diskusií.   

Okrem prednášok sa každý mohol zapojiť do riešenia kvízu týkajúceho sa života na našej škole a vedomostí získaných z prednášok. Víťazom sa stal Martin Valkovič z 3. ročníka. Srdečne mu blahoželáme!

Prezentované témy a ich sprostredkovanie bolo naozaj prínosné a pomohli nám uvedomiť si mnohé veci. Ďakujeme za možnosť získať novú skúsenosť.

Laura Kabáthová