Erasmus Return to roots

Return to roots – projekt našich gymnazistov z GsV sv. Vincenta de Paul pokračuje svojou treťou mobilitou na Cypre. Sedem dní aktivít projektu sme začali minulý týždeň spolu s našimi partnermi z Limassolu, Bergenu a Daugavpils. 

Privítalo nás slnečné a horúce počasie, ale predovšetkým skvelí priatelia z našej projektovej školy. Naši siedmi tretiaci sú už ponorení do bohatého programu a zaujímavých aktivít.