Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Pedagógovia

Mgr. Patrik Bačkor – TSV, SJL

Mgr. Branislav Bányi  – DEJ, GEG, triedny učiteľ III. triedy

PaedDr. Jana Betinová  – FRJ, RUJ, zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Lýdia Cziriová – EKN

Mgr. Miloš Harmady – DEJ, GEG

Mgr. Viera Kováčiková  – TSV

Mgr. Petra Kováčová  – RUJ, BIO

Mgr. Zuzana Lazarová  – NEJ, SLJ

Mgr. Magda Lenochová – FRJ, ANJ

Mgr. Martina Ližbetinová ANJ

Mgr. Lukáš Líška – KNB

Mgr. Denisa Makušová – ANJ, OBN

Mgr. Bronislava Mihálková  – MAT, BIO, triedna učiteľka IV. triedy

Mgr. Lucia Strelková  – ANJ, triedna učiteľka I. triedy

Mgr. Monika Ševčíková  – MAT, TSV, triedna učiteľka II. triedy

Ing. Beata Škorníková  – FYZ

Mgr. Júlia Švecová  – SJL, DEJ

Mgr. Daniel Tuček  – INF

Ing. Katarína Vargová  – CHE

Ing. Lucia Berkešová – materská dovolenka