Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Pedagógovia

Mgr. Patrik Bačkor – TSV, SJL
Mgr. Branislav Bányi  – DEJ, GEG, triedny učiteľ II. triedy
PaedDr. Jana Betinová  – FRJ, RUJ, zástupkyňa riaditeľky školy
PaedDr. Tatiana Dióšiová – SJL, OBN
PaedDr. Andrea Hančinová  – RUJ, GEG
Mgr. Miloš Harmady  – DEJ, GEG, triedny učiteľ IV. triedy
PaedDr. Matúš Horka  – ANJ, triedny učiteľ  III. triedy
Mgr. Ida Kopernická – KNB, NEJ
Mgr. Viera Kováčiková  – TSV
ThLic. Ján Kraus  – KNB
Mgr. Zuzana Lazarová  – NEJ, SLJ
Mgr. Denisa Makušová – ANJ, OBN
Mgr. Bronislava Mihálková  – MAT, BIO
Ing. Eva Mizeráková  – EKN, INF
Mgr. Lucia Strelková  – ANJ
Mgr. Monika Ševčíková  – MAT, TSV, triedna učiteľka I. triedy
Ing. Beata Škorníková  – FYZ
Mgr. Júlia Švecová  – SJL, DEJ
Ing. Katarína Vargová  – CHE

 

Ing. Lucia Berkešová – materská dovolenka