Oznam

Od pondelka 12. októbra 2020 prechádzame na dištančné vzdelávanie až do odvolania.

O usmerneniach a podrobnostiach k dištančnému vzdelávaniu Vás budeme informovať prostredníctvom EduPage.

PaedDr. Mária Farkašová, riaditeľka školy

OZNAM OHĽADNE POPLATKOV

Vážení rodičia,

vzhľadom na vzniknutú situáciu ohľadom prerušenia vyučovania vám od 01.04.2020 odporúčame pozastaviť platby za ŠJ, MŠ, ŠKD a CVČ. Pokiaľ ste už tieto poplatky uhradili, peniaze budú presunuté na obdobie, kedy bude ukončené prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach, prípadne budú vrátené po vyúčtovaní, a to najneskôr na konci školského roka.

V prípade, že potrebujete vrátiť preplatky za MŠ, ŠKD a CVČ skôr poprosíme vás kontaktovať ekonomické oddelenie emailom zuzana.bajzova@vincent-levice.sk a ŠJ jedalen@vincent-levice.sk

Opätovné spustenie platenia poplatkov vám bude včas oznámené. 

                                                                              S úctou

                                                                              PaedDr. M. Farkašová

                                                                              riaditeľka školy