Autorské práva

Copyright © KSŠ sv. Vincenta o.z. Gymnázium sv. Vincenta de Paul Levice.

Všetky práva vyhradené.

Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia vydavateľa (KSŠ sv. Vincenta o.z. Gymnázium sv. Vincenta de Paul Levice) je zakázané.