Získali sme 3D tlačiareň

Vďaka občianskemu združeniu OZ NOW – (NEXT OPPORTUNITY FOR THE WORLD) www.now.sk sme ako jedna z 8 pilotných škôl v rámci projektu občianskeho združenia 3D tlač na školách získali 3D tlačiareň Creality Ender 3 s príslušenstvom.

Na základe vyhodnoteného dotazníka odborná komisia zložená z členov združenia NOW vybrala našu školu ako jednu zo škôl, ktoré preukázali najlepšie možnosti implementácie 3D tlače na škole ako aj udržateľnosť projektu.

Dnes sa na našej škole konalo školenie pre učiteľov z 8 pilotných škôl Levického okresu o 3D tlači s praktickými ukážkami obsluhy 3D tlačiarne a o možnostiach využitia 3D tlačiarne vo vzdelávacom procese.

Pred koncom školského roka sa stretneme ešte raz a podelíme sa o skúsenosti z využitia 3D tlačiarne.

Milan Dolník