Žiacka rada

Aj v tomto školskom roku pracuje pri našom gymnáziu Žiacka rada, ktorá je zložená z volených zástupcov všetkých tried.

Tento rok v rade pracujú:

Olívia Juhásová – 1. ročník
Alexandra Kopernická – 1. ročník
Adam Barcík – 2. ročník
Karolína Lešťanová – 2. ročník
Radoslava Jakubíková – 3. ročník
Oliver Potocký – 3. ročník
Mária Anna Bednáriková – 4. ročník
Tomáš Salinka – 4. ročník

Prebehli prvé zasadnutia našej žiackej rady, na ktorej bola zvolená predsedníčka – Radka Jakubíková – a bol vytvorený plán práce na školský rok. Rada bude zastupovať žiakov školy, podieľať sa na organizovaní a zabezpečení akcií pre žiakov školy. Najbližšou akciou budú 26. októbra v piatok imatrikulácie našich prvákov a po nich tradičná noc v škole.