Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Žiacka rada

 • Aj v tomto školskom roku pracuje pri našom gymnáziu Žiacka rada, ktorá je zložená z volených zástupcov všetkých tried.

  Tento rok v rade pracujú:

  Olívia Juhásová – 1. ročník
  Alexandra Kopernická – 1. ročník
  Adam Barcík – 2. ročník
  Karolína Lešťanová – 2. ročník
  Radoslava Jakubíková – 3. ročník
  Oliver Potocký – 3. ročník
  Mária Anna Bednáriková – 4. ročník
  Tomáš Salinka – 4. ročník

  Prebehli prvé zasadnutia našej žiackej rady, na ktorej bola zvolená predsedníčka – Radka Jakubíková – a bol vytvorený plán práce na školský rok. Rada bude zastupovať žiakov školy, podieľať sa na organizovaní a zabezpečení akcií pre žiakov školy. Najbližšou akciou budú 26. októbra v piatok imatrikulácie našich prvákov a po nich tradičná noc v škole.