Webinár o klimatickej kríze

Emisie, klimatická a potravinová spravodlivosť či klimatické zmeny sa týkajú všetkých ľudí, a preto by nám tieto problémy nemali byť ľahostajné. Ich riešenie si vyžaduje pozornosť nás všetkých. Aj preto sme sa 19. novembra zúčastnili na hodine biológie online webinára, kde sme sa o týchto témach dozvedeli veľa nového.

 Čo to vlastne je klimatická spravodlivosť?

Predstavte si mesto rozdelené akoby na dve časti. V jednej časti sú stromy, zeleň, domy so záhradou, niektoré dokonca aj s bazénom. V druhej sú domy postavené tesne vedľa seba, takmer bez zelene. Keď nám prednášajúci položil otázku, kde by sme radšej trávili leto, odpoveď bola jednohlasná – tam, kde je zeleň, záhrady a bazény.

Husto zastavaná časť mesta bez zelene predstavovala obyčajných ľudí s chudobnejšími príjmami, ktorí často musia znášať následky zmeny klímy, a to napriek tomu, že sú najmenej zodpovední za emisie, čo zmeny klímy spôsobujú. Zelenšia časť mesta, naopak znázorňovala domy bohatších, ktorí tvoria jednoznačne viac emisií ako obyčajní ľudia, no následky sa ich toľko nedotknú. Práve na tento nepomer upozorňuje klimatická spravodlivosť a snaží sa o nápravu a o rovnaké podmienky pre všetkých.

Diskutovali sme aj o možných riešeniach zníženia emisií, ktoré sú hlavnou príčinou klimatických zmien. Tými by bolo napríklad zníženie živočíšnej výroby alebo zrušenie nočných zmien v priemyselných parkoch.

Ďalším problémom je aj potravinová spravodlivosť, vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti má ku kvalitným potravinám prístup len určitá skupina obyvateľov, čo nie je spravodlivé a správne.

III. GsV