Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Výzva – rozdávajme lásku

  • V dnešnej dobe, keď by spolupatričnosť mala byť na prvom mieste u každého z nás, sme veľmi radi, že naši žiaci sa v duchu sv. Vincenta de Paul, patróna našej školy, aktívne podieľajú na šírení dobra prostredníctvom svojich dobrovoľníckych aktivít. Mnohí pôsobia v občianskych združeniach, ktorých úlohou je starostlivosť a pomoc odkázaným či zdravotne znevýhodneným ľuďom, našim starším spoluobčanom, ľuďom bez domova, týraným ženám a ich rodinám, ale aj psíkom v útulku. Medzi našimi študentmi máme aj členov Červeného kríža a  dobrovoľného hasičského zboru, ktorí vo svojich obciach pomáhajú aj pri zvládaní tejto pandemickej situácie.

    Keďže pri súčasných opatreniach niektoré z činností nie je možné vykonávať, rozhodli sme sa pomáhať tak, ako sa dá. Aj preto by sme sa chceli zapojiť do dvoch výziev a pripraviť krajšie Vianoce našim seniorom v DSS, ako aj deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Bližšie informácie tu:

    Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

    Vianočný zázrak

    Budeme radi, keď sa nás zapojí čo najviac😊