Vyhodnotenie a ocenenie žiakov v školskom roku 2018/2019

Pochvaly na konci 2. polroku šk. roku 2018/2019

2. ročník

Adam Barcík – pochvala riaditeľkou školy za reprezentáciu školy v súťaži Mladý Európan – krajské kolo 2. miesto

Michaela Beňačková – pochvala riaditeľkou školy za reprezentáciu školy v Biblickej olympiáde (2. miesto – krajské kolo)

Ladislav Bilčík – pochvala riaditeľkou školy za reprezentáciu školy v Biblickej olympiáde (2. miesto – krajské kolo)

Silvia Frtúsová – pochvala riaditeľkou školy za reprezentáciu školy v olympiáde zo slovenského a  jazyka a literatúry –3. miesto v krajskom kole

Karin Jánošová – pochvala riaditeľkou školy za reprezentáciu školy v športových súťažiach (atletika – krajské kolo 3. miesto; orientačný beh – okresné kolo 1. miesto; Štafetový beh – 1. miesto)

Karolína Lešťanová – pochvala riaditeľkou školy za reprezentáciu školy v súťaži Mladý Európan – krajské kolo 2. miesto

Terézia Salinková – pochvala riaditeľkou školy za reprezentáciu školy v Biblickej olympiáde (2. miesto – krajské kolo)

Ľubomír Szojka – pochvala riaditeľkou školy za reprezentáciu školy v súťaži Svätoplukovo kráľovstvo ožíva – 2. miesto

Kristína Šebová – pochvala riaditeľkou školy vo vedomostných súťažiach (Biblická olympiáda – krajské kolo 2. miesto; Olympiáda v nemeckom jazyku – krajské kolo 3. miesto)

3. ročník

Radoslava Jakubíková – pochvala riaditeľkou školy za reprezentáciu školy v súťaži Mladý Európan – krajské kolo  2. miesto

4. ročník

Šimon Herc – pochvala riaditeľkou školy za úspešnú reprezentáciu – 1. miesto v celoslovenskom kole Finančnej olympiády, úspešnú reprezentáciu  školy v krajskom kole ekonomickej olympiády a reprezentáciu školy na medzinárodnom seminári Young Citizens Dialogue v Rumunsku.