Účelové cvičenie

Súčasťou výchovno-vzdelávacích aktivít na školách sú aj účelové cvičenia. Aj naši žiaci horúci júnový pondelok absolvovali praktickú časť účelového cvičenia. Samotná realizácia prebiehala na Krížnom vrchu. Žiaci si mohli vyskúšať praktické zručnosti a tak si overiť získané vedomosti. Základom bola hlavne civilná ochrana a riešenie mimoriadnych situácií, ale aj zdravotná príprava a orientácia a pobyt v teréne. Žiaci si vyskúšali praktické činnosti pri ošetrovaní zranených, ako reagovať pri vyhlásení varovných signálov a podobne.

Opäť sme sa počas dopoludnia niečo nové naučili a pri tom strávili deň v príjemnom prostredí.