Účelové cvičenie na Krížnom vrchu

Krížny vrch. Miesto, o ktorom mnohí z nás nevedeli, kde sa nachádza, no aj tak naša cesta viedla práve tam. Prvý, druhý a tretí ročník spojili svoje sily a za pomoci a motivácie učiteľov podstúpili tento výstup.

Pot tiekol, nohy sa plietli a slnko svietilo, no aj tak náš turistický oddiel všetky prekážky prekonal a onedlho sme sa ocitli na našom levickom Krížnom vrchu. Keď už sme si mysleli, že všetky prekvapenia sú za nami, zistili sme, že si pre nás učitelia pripravili ešte ďalšie stanovištia.

Civilná ochrana nás poučila o varovných signáloch a základných informáciách pri balení našich evakuačných batožín či používaní masiek. Dokonca sme si dokázali vyskúšať streľbu z fúkačky.

Topografia preskúšala naše znalosti o levickom okolí a o používaní buzoly a máp.

Krátky kurz prvej pomoci nám pripomenul dôležité kroky pri poskytovaní prvej pomoci. Zopakovali sme si teóriu, ktorú nám prišli porozprávať naše maturantky Kaja a Hanka, členky Červeného kríža. Taktiež sme si ukázali, ako zafixovať zlomenú ruku či nohu i ako sa viaže Hippokratova čiapka pri poraneniach hlavy.

Naša posledná zastávka bola streľba zo vzduchovky a luku. Vyskúšali sme si dokonca aj biatlonové pušky a terče a našli sme skryté talenty.

Po tomto dlhom a náročnom dni sme sa presunuli späť na naše stretávacie miesto, kde sme našu výpravu úspešne s úsmevmi, trochu unavenými tvárami a isto prepotenými tričkami ukončili a každý sa vydal vlastným smerom.